Bývanie v dome so záhradou

Idylka pre mnohých. Už pri predstave domu so záhradou sa mnohým zobrazia iskričky v očiach od prvotného nadšenia pri tejto myšlienke. Bývanie v dome si však vyžaduje venovanie dostatočného času, energie a finančných prostriedkov do jeho zveľaďovania, pokiaľ sa nejedná o novostavbu. Podobná situácia však môže pochopiteľne nastať aj v prípade vlastníctva alebo prenajímania bytu. Rekonštrukcie, zariaďovanie, to všetko sa týka mnohých rodín, kedy s pribúdajúcimi rokmi si dom vyžaduje napríklad opravu strechy, výmenu okien, izoláciu alebo zmodernizovanie jednotlivých miestností samotnou výmenou nábytku.

bývanie v súlade s prírodou

Dom v prepojení so záhradou vytvára oázu pokoja pre tých, ktorí si dokážu užiť patričný oddych po práci v prepojení a súlade s prírodou. Záhrada je nielen miesto oddychu, ale navyše poskytuje dokonalú možnosť pestovania ovocných stromov, kríkov, zeleniny, bylín a kvetov. Bylinková špirála, poskytuje unikátne miesto pre pestovanie bylín rôzneho druhu od suchomilných, ktoré sa spravidla umiestňujú do hornej časti špirály, až po byliny, ktoré si vyžadujú dostatočnú zálievku pre ich rast, ktoré sa sadia do spodnej časti bylinkovej špirály, kde steká dažďová voda ako aj voda pri ich zalievaní.

dom s priestranným pozemkom

Úroda, ktorá predstavuje istý výsledok investovanej energie vo forme práce, je zadosťučinením po všetkej vloženej námahe, ktorá sa bezvýhradne spája s pestovaním a záhradkárskou činnosťou. Zaujímavé je aj jednotlivé procesy, ako je napríklad rast malých rastliniek, ich kvitnutie a dozrievanie plodov sledovať a vnímať, čo sa vlastne samovoľne deje. Mnohé procesy prebiehajú prirodzene bez zásahov človeka, o čom do značnej miery hovorí práve permakultúra v pestovaní. Ide o pozorovanie, poznanie a volenie vhodných kombinácií rastlín, ktoré navzájom spolupracujú a podporujú sa vo vzájomnom raste. Permakultúra v pestovaní sa totiž vyznačuje minimálnymi zásahmi zo strany človeka do prebiehajúcich dejov v záhrade. Nechajte sa inšpirovať a poďte do pestovania s plným nasadením a nadšením pre dobrú vec.