Upchatý záchod v domácnosti vyriešite aj na diaľku

Predstavte si, že ste práve v kancelárii, riešite tú náročné pracovné úlohy, keď vám do práce zavolá manželka, že sa jej upchal záchod. Vzhľadom na to, že je to jediná toaleta v dome, a navyše je vaša pani doma s malým batoľaťom, ide o havarijnú situáciu, ktorá neznesie odklad. Ak ste však prezieravý muž, poradíte si s touto situáciou hravo. Ak máte uložený kontakt na inštalatérov, ktorí vykonávajú krtkovanie v Hlohovci AB krtkovanie, dáte im túto skutočnosť na vedomie a môžete sa potom ďalej venovať pracovnej činnosti. Inštalatéri si potom poradia aj bez vás a vaša pani sa bude môcť venovať vašim potomkom.

toaletný papier

Prístup do domu – inštalatéri by mali mať kde zaparkovať a mali by mať prístup do daného objektu s potrebnou technikou. Niekedy je nutné zaistiť parkovanie pre cisternu, ktorou sa vykonáva tlakové čistenie kanalizácie. Musíte potom preparkovať svoje vozidlá alebo požiadať susedov, či by uvoľnili viac miesta na parkovanie cisterny.

moderná kúpeľňa

Havarijná situácia v nočných hodinách – ak ste v práci cez noc a vaša pani hlási problém v túto dennú dobu, nezdráhajte sa dať to na vedomie inštalatérom. Tí pracujú aj v noci a cez víkendy, udržujú nonstop havarijný servis a nemusíte sa obávať, že by ste museli čakať až do ďalšieho pracovného dňa. Zanesenie odpadu na toaletách, v kúpeľniach a kuchyniach je vždy považované za havarijný stav, ktorý sa musí riešiť urgentne.

Nebezpečenstvo infekcie – upchatý záchod je vždy dôvodom na obozretnosť a obzvlášť v rodinách, kde sa pohybujú malé deti. Môže sa tu vyskytovať množstvo patogénnych baktérií a tie potom môžu spôsobiť aj veľmi závažné zdravotné problémy. Ako príklad by sme mohli popísať udalosti pri katastrofálnych povodniach, ktoré postihli každého, kto prišiel do styku s kontaminovanou vodou, a to iba cez pokožku. Pokožkou sa vstrebávajú nečistoty aj baktérie priamo do krvného obehu. Preto buďte opatrní a vyvarujte sa priamemu kontaktu s fekáliami a odpadovou tekutinou.